Ana Sayfa / Ekibimiz

 

Ekibimiz

 
 

Zeynep Pınar Seçen banka ve finans hukuku alanında uzmanlaşmış olup, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, birleşme ve devralmalar konularında da geniş tecrübe sahibidir. Büromuzda, özellikle, proje finansmanı, çeşitli tipte kredi sözleşmelerinin incelenmesi, hisse satış ve alım sözleşmeleri hazırlanması, birleşme ve bölünmeler, kurumsal yönetim, hissedarlar ve joint venture sözleşmeleri ile şirket satın almalarındaki hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanması, Türkiye’de yabancı ve Türk sermayeli şirket kuruluşları konularında müvekkillerimize danışmanlık vermektedir.

Zeynep, B+B Hukuk Bürosuna katılmadan önce, Akbank TAŞ’de, proje finansman işlemleri, çeşitli tip ve nitelikteki kredi sözleşmeleri ile bunlara ilişkin teminat sözleşmeleri üzerine altı yıl çalışmıştır. Aynı zamanda bilgi teknolojileri ile çeşitli içerikte satın alım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması konusunda da geniş tecrübe sahibidir. 

Ülke içindeki ve uluslararası boyuttaki birçok farklı sektörde şirket, hisse ve malvarlığı alım ve satımlarında yabancı ve Türk yatırımcılara danışmanlık da yapmıştır. 

Zeynep’in savunma sanayi sözleşmeleri alanında da tecrübesi mevcuttur. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) şirketinde üç yıl sözleşmeler departmanında tek hukuk danışmanı olarak çalışmıştır.

Zeynep, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Londra’da University College London’da (UCL) Bankacılık ve Finansal Düzenlemeler Hukuku konusunda master yapmıştır. 

2000 yılından beri İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği üyesidir.